Autogas

LPG predstavlja skraćenicu koja potiče od “Liquefied Petroleum Gas”, što u prevodu znači naftni gas u tečnom stanju. Kod nas je najcešće u upotrebi skraćenica TNG, a u praksi se mogu za isti pojam sresti i skraćenice TNG, GPL kao i naziv autogas. Autogas kao alternativno pogonsko gorivo je aktuelno u našoj zemlji iz više razloga, a najvažniji jeste niža cena u odnosu na ostala goriva. Gledajući u budućnost, autogas kao ekološko gorivo obezbeđuje zdraviju životnu sredinu.

Istorijat

Još početkom devetnaestog veka otpočeli su eksperimenti u vezi sa korišćenjem gasa kao pogonskog goriva. Philippe Lebon (1801), William Cecyl (1817), Samuel Brown (1823), Lemuel Wellman (1833) i Etienne Lenoir (1860) daju konstrukciona rešenja motora sa pogonom na gas. Na temelju tih iskustava Christian Reithman okončava planove za izradu dvocilindričnog motora na gas 1876 godine. I pored činjenice da su ostvareni uspešni rezultati u proizvodnji oko 30.000 ovih motora, potreba za brzim motorima u to vreme dovela je do ideje bržeg benzinskog motora, koji je proizveden 1882 godine u Daimler&Maybach-u. Motore na gas nakon tog perioda zamenjuju motori na benzinski pogon koji se od 1886 godine i koriste u autoindustriji. Problemi sa transportom gasa, zbog činjenice da nije bio poznat postupak sabijanja gasa pretstavljao je glavni razlog prelaska na benzin kao pogonsko gorivo. Sa ekonomskom krizom koja je zahvatila svet u periodu 1920 i 1940 godine aktuelizuje se korišćenje gasa kao pogonskog goriva prvenstveno zbog njegove pristupačne cene.