Ugradnja autogasa

Ugradite autogasni uređaj u Vaš automobil po najpovoljnijim cenama i u skladu sa evropskim standardima. Obezbedite sebi jeftiniju vožnju i zdraviju životnu sredinu.

Priprema za reatest

Posetite nas i uskladite Vaš već ugrađeni autogasni sistem sa aktuelnim pravilnicima kako biste ispunili zakonsku obavezu i atestirali ili reatestirali Vaš atugasni sistem i ujedno izbegli kažnjavanje od strane nadležnih organa.

Kontaktirajte nas

Dinogas logo Ukoliko imate neka pitanja pozovite nas na brojeve date na strani kontakt, ili nas kontaktirajte mailom uz pomoć kontakt forme date na pomenutoj strani.